Drift og vedligehold

Sørg for regelmæssig rensning af gulvafløb, og om muligt afløbsledninger – opstuvning af i vand  gulvafløbet betyder, at afløbet kommer under vandtryk, så risikoen for udsivning af vand stiger.