Krav og regler

Kravene til afløbsinstallationer er anført i bygningsreglementet med henvisning især til afløbsnormen - DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Bygningsreglementet henviser desuden til Rørcenter-anvisning 001 - Ressourcebesparende afløbsinstallationer i boliger, og til SBi-anvisning 185, Afløbsinstallationer

I modsætning til vandinstallationer må afløbsinstallationer godt udføres med skjulte samlinger - fordi der ikke er vandtryk på rørene. 

I Anvisning 200 Vådrum er det nærmere beskrevet, hvordan gulvafløb mv. udføres. 

VA-godkendte afløb

Der er ikke krav om at materialer til afløbsinstallationer skal være VA-godkendt. GODE VÅDRUM anbefaler, at der så vidt muligt anvendes VA-godkendte gulvafløb mv. 

Gulvafløb må ikke repareres eller forhøjes

Bemærk, at ved renovering er det som hovedregel nødvendigt – og samtidig en god idé – at skifte gulvafløbet.

Gulvafløb må ikke repareres eller forhøjes med en støbt kant foroven, se Byg Erfa (50) 101130 Vådrum - gulvafløb og afløbsledninger.