Kvalitetsikring

Husk fyldestgørende oplysninger om afløbsinstallationen:

  • rørtype og rørføring
  • gulvafløbstype
  • gulvafløbs placering og fastgørelse

Og om det udførte:

  • er rørføring inklusive fastholdelse af rør udført korrekt og som projekteret? 
  • er gulvafløbet afsat korrekt - herunder i højden? 
  • er gulvafløb fastgjort forsvarligt til konstruktionen?