Udførelse

Afløbsinstallationer skal udføres med tilstrækkeligt fald for at sikre vandafledning og selvrensning af rørene.

Afløbsrør skal fastholdes, bl.a. for at sikre, at rørsamlingerne ikke går fra hinanden. 

Gulvafløbet er den mest udsatte/kritiske del af afløbsinstallationen.

Gulvafløbet skal passe til den aktuelle gulvbelægning - fx gulvafløb til betongulv med vandtætningsmembran og fliser - eller gulvafløb til vinyl.

Det er vigtigt, at gulvafløbet er afsat i den korrekte højde, så det er muligt at udføre gulvet med fald mod afløb.

Gulvafløbet skal være fastholdt forsvarligt.

Gulvafløb skal forsynes med vandlås – hyppigst leveres gulvafløb med indbygget vandlås – for at undgå lugtgener.

Nicheafløb kan udføres uden vandlås, og føres i stedet til sideindløb i det almindelige gulvafløb.

Brandtætning

Hvis faldstammen gennembryder etageadskillelsen, skal der udføres brandtætning af gennemføringen.