Elinstallationer

Drift og vedligehold

I forbindelse med el-installationer er det ejers og brugers ansvar at sørge for drift og vedligehold af egne el-installationer.
 
I stærkstrømsbekendtgørelsens fremgår følgende af afsnit 6:

Elektriske installationer:
”….. Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom."
Da det kan være svært for ikke-fagfolk at overskue en el-installations tilstand anbefaler GODE VÅDRUM at dette arbejde udføres af uddannede elinstallatører.
 

Kvalitetssikring

Der er vigtigt at der foreligger fyldestgørende kvalitetssikringsmateriale på det udførte arbejde. Dette gælder både for projektgrundlaget og det udførte arkiveret som AS-built.
På den måde er det muligt at overskue anlægget samt at kunne ombygge lokalt efter behov.