Drift og vedligehold

Melding af eventuelle utætheder skal fungere permanent.

  • Meldehuller fra installationsskakte skal derfor efterses og om nødvendigt renses

  • Batterier på elektroniske lækagemeldere skal udskiftes systematisk