Krav og regler

Rørinstallationer udføres iht. DS 439 - vandinstallationer, DS 432 - afløbsinstallationer, og Anvisning 200, Vådrum. 

Kravene til installationerne er nærmere omtalt under henholdsvis vandinstallationer og afløbsinstallationer.