Kvalitetssikring

Der bør udarbejdes tjeklister for rørføringer både for projektering og udførelse. Forslag til tjeklister i Anvisning 200 kan eventuelt anvendes til inspiration. 

Der skal udføres tegninger, der viser rørføring for skjulte installationer.