​Rørføring

Rørføring bør generelt være så kort som muligt, bl.a. af hensyn til risikoen for lækager - og for at opnå mindst mulig ventetid på varmt - og koldt - vand.