Udførelse

Sanitet skal fastgøres forsvarligt og under størst mulig hensyntagen til en eventuel vådrumsmembran. Ved fastgørelsen skal producentens anvisninger følges.

Du bør undgå at at montere mere sanitetsudstyr end højst nødvendigt i vådzonen. Hvis det ikke kan undgås, bør udstyret placeres, så det er mindst udsat for direkte vandpåsprøjtning.

Om muligt bør knager og hylder limes fast.

Inden skruer monteres, skal det forborede hul udfyldes bedst muligt, fx med vandtætningsmembran eller silikonefugemasse.