Installationer

Installationer i badeværelser og andre vådrum omfatter vandinstallation til koldt og varmt vand, afløbsinstallation inkl. gulvafløb, ventilation og el-installation.

 

Vand-, afløbs- og el-installationer skal - med få undtagelser - udføres af autoriserede håndværkere.

Du skal derfor altid få en rådgiver eller en autoriseret håndværker til at bistå dig, når du skal lave eller ændre vand- afløbs- eller elinstallation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installationerne skal være udført efter gældende krav i bygningsreglementet og tilhørende standarder: DS 439 (Norm for vandinstallationer), DS 432 (Norm for afløbsinstallationer) og Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Disponering

 

Disponering af rummet - fx placering af gulvafløb, bruser, wc og eventuel installationsskakt - har stor betydning for rummets brug, og for hvor nemt det er at vedligeholde installationerne, aflæse målerne mv.

 

VA-godkendte vand- og afløbsmaterialer

 

Anvend så vidt muligt VA-godkendte vand- og afløbsmaterialer - dvs. armaturer, gulvafløb mv. På den måde sikrer du lettest, at alle gældende krav er overholdt.

 

Sikringsklasser

 

For el-installationer er der regler for sikringsklasser til installationsgenstande afhængigt af afstanden til bruser og badekar.