Krav og regler

Kravene til vandinstallationer er anført i bygningsreglementet med henvisning især til vandnormen - DS 439 Norm for vandinstallationer. 

Vandinstallationer må ikke udføres med skjulte samlinger.

I Anvisning 200 Vådrum er det nærmere beskrevet, hvordan gennemføringer og koblingsdåser mv. udføres vandtætte. 

Rørgennemføringer i gulv må ikke udføres i det mest vandbelastede område - dvs. mindst 500 mm fra bruseniche og/eller badekar - og skal placeres i så stor afstand fra væg, at det er muligt at udføre vandtætning omkring gennemføringen korrekt.  

Armaturer, ventiler mv. der kommer i kontakt med drikkevand skal være VA-godkendte, hvilket både sikrer drikkevandskvaliteten og øvrige vigtige egenskaber.