Kvalitetssikring

Husk fyldestgørende oplysninger om installationen:

  • rørtype og rørføring

  • armaturer, ventiler mv.

  • gennemføringer i gulv og vægge

  • koblingsdåser

Og om det udførte:

  • er rørføring inklusive fastholdelse af rør udført korrekt og som projekteret?   

  • er rørgennemføringer placeret i korrekt afstand fra vægge og udenfor de mest vandbelastede områder? 

  • er koblingsdåser fastgjort sikkert til konstruktionen?