Udførelse

Rør skal fastgøres til konstruktionen med egnede rørbærere eller lignende. Fastgørelsen skal ske i de bærende dele af konstruktionen, fx skelettet i en pladevæg - ikke i pladerne.

Om nødvendigt må skelettet forsynes med traverser eller plader for at sikre fastholdelsen. Af hensyn til risikoen for støjgener bør fastholdelse af installationen helst ske til tunge vægge.  

Tomrør skal trækkes, så de afsluttes ved overflade af væg eller gulv og afsluttes med bøsning eller dåse, fx koblingsdåse ved brusearmatur.

Alle rørgennemføringer udføres vandtætte - i henhold til anvisninger i Anvisning 200 Vådrum - og producenternes anvisninger.