Vandinstallationer

Vandinstallationer udføres oftest med pex-rør trukket i tomrør.

Udføres vandinstallationen i metalrør, fx kobber eller rustfrit stål, skal det sikres, at rørmaterialet er egnet det pågældende sted - i landet og i den aktuelle installation
Se SBi-anvisning 227 - Korrosion i vvs-installationer.

Vandinstallationer i galvaniserede stålrør anvendes næsten ikke mere pga. korrosionsproblemer. 

Der skal især tages hensyn til risikoen for korrosion i forbindelse med ændringer af eksisterende installationer.