Krav og regler
Bygningsreglementets krav til ventilation af badeværelser er:

 • I enfamiliehuse skal der være lufttilførsel gennem åbning på mindst 100 cm2 mod adgangsrum.
  Hvis rummet er mod ydervæg desuden oplukkeligt vindue, lem eller yderdør.
  Fjernelse af indeluft gennem kanal med mindst 200 cm2 kanaltværsnit.
   
 • I etageejendomme skal der ved nyetablering tilvejebringes et grundluftskifte med et ventilationsanlæg med varmegenvinding, jf. bygningsreglementet kap. 6.3.1.2 stk. 3.
  Grundluftskiftet skal være mindst 0,3 l/s pr. m2.
  Fra baderum og wc-rum skal luftskiftet kunne forøges til en volumenstrøm på mindst 15 l/s.
    
 • Aftrækskanaler til naturlig ventilation fra wc- og baderum skal føres helt op til tagkippen.