Kvalitetssikring

Enfamiliehuse og lignende

•  Ved naturlig ventilation - tjek arealer af friskluftindtag og aftrækskanaler
• Tjek at aftrækskanaler er ført helt til kip.
 

Etageejendomme

• Tjek at der kan opretholdes et grundluftskifte på 0,3 l/s pr. m2.
• Tjek at ventilatorer er tilstrækkeligt effektive til at sikre et luftskifte på 15 l/s