Udførelse

  • I etageejendomme udføres ventilationsanlæg bedst som centrale anlæg med rørføring i teknikkanal.
    Om muligt bør nye anlæg udføres med varmegenvinding. 

  • Det skal sikres, at ventilatoren er tilstrækkelig til at sikre den luftmængde, som kræves i bygningsreglementet.

  • Ventilationskanaler skal så vidt muligt være glatte både af hensyn til bedst mulig luftstrømning og af hensyn til rengøring af kanalen.