Ventilation

Bygningsreglementet stiller krav om at der skal tilføres frisk luft og fjernes fugtig luft fra badeværelse mv.

Kravene er specificeret i bygningsreglementet afhængigt af om der er tale om

  • enfamiliehuse - hvor naturlig ventilation kan anvendes, eller
  • etageejendomme - hvor der kræves mekanisk ventilation

Etabler så vidt muligt badeværelser ved facade, så der også kan ventileres gennem vindue - som samtidig sikrer tilgang af dagslys.