Krav og regler

Vandtætning

Flisebelægninger eller beklædninger er som hovedregel ikke vandtætte i sig selv. Det er derfor nødvendigt at supplere med en vandtætning bag fliserne.

Der skal under alle omstændigheder altid udføres en tætning/sikring af overgang gulv/væg. 

Vandtætningen udføres med særlige vandtætningssystemer - oftest med en vandtætningsmembran påført i flydende form.

Der findes dog også systemer uden membran, dvs. systemer hvor en primer kombineret med en tilhørende fliseklæber udgør det vandtætte lag.

GODE VÅDRUM anbefaler, at man benytter systemer med membran, som giver større sikkerhed mod vandgennemtrængning.

Bemærk, at da der er tale om systemer  - dvs. materialer som passer sammen - må der ikke ske sammenblanding af produkter fra forskellige leverandører/producenter.

Lette konstruktioner

På skeletvægge – herunder renoverede gamle vægge med pladebeklædning – og lette gulvkonstruktioner med krydsfiner skal der altid anvendes et vandtætningssystem. Der skelnes mellem anvendelse i vådzone og fugtig zone.

I vådzone skal der anvendes et MK-godkendt vandtætningssystem med en mindst 1 mm tyk vandtætningsmembran.

Vandtætningssystemerne består typisk af primer, vandtætningsmembran og fliseklæber plus hjælpematerialer i form af armeringsstrimler, manchetter mv.

MK-godkendte systemer med membran kan naturligvis også anvendes i fugtig zone, men alternativt kan man i fugtig zone bruge et system uden en godkendelse – hvis der er dokumentation for, at det opfylder kravene til at opnå en MK-godkendelse.

GODE VÅDRUM anbefaler, at man holder sig til et og samme – MK-godkendte – system i hele badeværelset.

Tunge konstruktioner

På beton, letbeton og murværk bør der også  anvendes et MK-godkendt vandtætningssystem i den våde zone.

I fugtig zone kan fliser opsættes med almindelig fliseklæber forudsat, at der kun er lejlighedsvis vandbelastning.