Kvalitetssikringen bør omfatte

  • De leverede materialer – er de korrekte, i den rigtige mængde og uden skader

  • Er underlag for fliser rene, tørre og med tilstrækkelig styrke? 

  • Er underlag meget glat, så vedhæftning er problematisk? 

  • Er der foretaget inddækning ved overgang gulv/væg, rør mv.? 

  • Er eventuelle pladesamlinger strimlet?  

  • Er der primet som foreskrevet af leverandøren? 

  • Er der påført den foreskrevne mængde vandtætningsmembran? 

  • Er tykkelsen kontrolleret? 

  • Er flisemønstret lagt, så afskæringer ved kanter er lige store? 

  • Sidder fliserne plant med ensartede fuger og uden spring mellem fliser?