Udførelse

Opsætning af fliser begynder med klargøring af underlaget, der skal være rent og tørt og med tilstrækkelig styrke til at fastholde fliserne.

Der udføres vandtæt inddækning i overgangen gulv/vægge, ved rørgennemføringer, gulvafløb mv.
På pladebeklædte vægge armeres alle pladesamlinger med armeringsvæv.

Herefter primes, og der påføres vandtætningsmembran.

Vådrumsbran

Vådrumsmembranen (vandtætningsmembranen) påføres normalt i flydende form med tandspartel, kost eller rulle - der findes dog også præfabrikerede membraner i rulleform.

Normalt er det nødvendigt at påføre membranen i to lag, og det giver også den sikreste løsning, fordi små huller, som eventuelt findes i det første lag, med stor sandsynlighed bliver dækket af det næste. Sammen med primeren skal vådrumsmembranen også sikre væg og gulv mod opfugtning fra vanddamp, og det er derfor vigtigt at både primer og vådrumsmembran påføres i nøje overensstemmelse med leverandørens anvisning.

Bemærk at vådrumsmembran hører til flisesystemer, og at de derfor ikke skal anvendes sammen med malesystemer - se maling.

For at opnå en lagtykkelse i tør tilstand på 1 mm bruger man normalt i størrelsesordenen 2 kg/m2 - varierer fra produkt til produkt.

Kontrol af tykkelsen kan ske ved at ske ved at skære et lille V i membranen og trække den fri fra underlaget – 1 mm er en forholdsvis tyk membran.

Indgrebet kan nemt udbedres med lidt mere membran – men vælg det mindst fugtbelastede sted i vådzonen.

Fliser

Opsætning/lægning/montering af fliser skal altid ske i overensstemmelse med anvisningerne fra producenten/leverandøren af vandtætningssystemet, idet der kan være forskelle på mængder, påføringsmetoder mv.

Fliserne opsættes i en fliseklæber, der hører til vandtætningssystemet, og når fliseklæberen er tør fuges med en egnet fugemørtel.

Yderligere information om opsætning af fliser findes i ”Fliser på vægge og gulv” Forlaget Tegl.

Placering

Ved lægningen bør der sørges for, at flisemønstret placeres, så afskæringerne er ens i begge sider af rummet, og så der ikke forekommer små afskæringer.

Der kan laves en prøveudlægning, hvor man starter fra midten af rummet - afsæt en linje i midten af rummet i begge retninger og vinkelret på hinanden.

Hvis det viser sig, at der kommer små afskæringer, flyttes flisemønstret en halv flise – på den måde opnår man, at alle afskæringer ved kanterne bliver større end en halv flise.