Krav og regler

Malebehandling på lette vægge i vådrum er kun tilladt i fugtig zone.

Tunge konstruktioner i vådzone bør dog heller ikke males, da den jævnlige vandbelastning medfører behov for vedligehold med meget korte intervaller.

Til malebehandling i vådrum anvendes der specielle vådrumsmalesystemer – der skal altså ikke udføres en vådrumsmembran til flisebelægning før der males.

Vådrumsmaling

Der tales undertiden om specielle vådrumsmalinger.

Disse malinger er egnet til brug i fugtige omgivelser i vådrum, men kan ikke alene opfylde kravene om at gøre konstruktionen vandtæt mv. – det kan kun vådrumsmalesystemer.

Vådrumsmalesystem

Vådrumsmalesystemer består normalt af en specialklæber, glasvæv, eventuelt vævfylder og maling.

Kombinationen af grunder/primer, klæber og væv gør vådrumsmalesystemet vandtæt i sig selv, og derfor er der ikke behov for en yderligere vandtætningsmembran.

Der stilles en række specificerede krav til vådrumsmalesystemer for at de kan opnå en MK-godkendelse.

Producenten/leverandøren skal kunne dokumentere, at kravene er opfyldt, men systemet behøver ikke være godkendt.