Udførelse

Ved udførelse af malebehandling i vådrum klargøres underlaget inden malebehandlingen.

  • Underlaget skal være rent, tørt og med tilstrækkelig styrke til at fastholde de forskellige lag der påføres 

  • Overfladerne skal spartles og slibes så overfladen bliver helt jævn og glat, fordi uregelmæssigheder nemt ses gennem malebehandlingen. Ved pladeunderlag armeres og spartles alle pladesamlinger 

  • Væggen påføres først grunder/primer 

  • Når grunderen er tør påføres klæberen og der opsættes væv, som er en del af vådrumsmalesystemet. Afhængigt af systemet skal væven eventuelt beskyttes af et yderligere lag grunder eller klæber 

  • Der afsluttes med en maling egnet til brug i fugtige omgivelser.

    Malingen skal beskytte de underliggende lag, og det er derfor vigtigt, at der påføres det korrekte antal lag maling i den korrekte mængde