Maling

Malebehandling på lette vægge i vådrum er kun tilladt i fugtig zone.

Tunge konstruktioner i vådzone bør dog heller ikke males, da den jævnlige vandbelastning medfører behov for vedligehold med meget korte intervaller.