Krav og regler

Pvc er en plastbelægning som til brug i vådrum leveres i rulleform.
Pvc står for Poly Vinyl Clorid og betegnes ofte vinyl.

Pvc til vådrum skal opfylde en række krav til egenskaber - fx til tykkelse, styrke af svejsefuger og dimensionsstabilitet, jf. Anvisning 200.

Desuden er der krav til udførelsen - herunder om placeringen af svejsefuger og højden af sokler.

Pvc på lette gulve er kun tilladt i lav belastningsklasse, mens pvc på skeletvægge også kan bruges i normal belastningsklasse.

Pvc anvendes primært på lette konstruktioner, fordi små uregelmæssigheder i underlaget, som næsten ikke kan undgås ved tunge konstruktioner, kan ses gennem belægningen.

Pvc fuldklæbes til underlaget og banerne samles ved varmluftsvejsning med svejsetråd.

Ny løsning

GODE VÅDRUM anbefaler, at pvc-belægninger på gulve altid udføres som et system med dobbelt tætning som beskrevet under Gulv og loft / Træbjælkelag / Krav og regler

Gulvbranchens Vådrumskontrol - GVK

Da arbejdet er et typisk specialistarbejde, anbefales det, at det udføres af en entreprenør som er tilsluttet Gulvbranchens Vådrumskontrol - GVK.

 Se  www.gulvbranchen.dk under Vådrum.