Overflader

Overflader i vådrum omfatter belægninger, beklædninger og malebehandlinger.

Overfladerne skal egne sig til brug på steder, hvor der er høj relativ luftfugtighed, og hvor der i mange tilfælde også kan forventes direkte vandpåvirkning. Overfladerne skal bl.a. være:

  • Vandafvisende - så vand hurtigt kan rende af

  • Vandtætte - hvis konstruktionen bagved ikke kan tåle vand

  • Skridsikre på gulvet - så der ikke er risiko for, at brugerne glider

  • Robuste - overfor brugspåvirkninger i form af stød og slag

  • Robuste - overfor almindeligt anvendte kemikalier herunder rengøringsmidler, fx stærkt sure kalkfjerningsmidler

Belastningsklasse

Ved valg af overflade skal man være opmærksom på, om konstruktionen hører til i lav belastningsklasse - enfamiliehuse, sommerhuse og lignende - eller i normal belastningsklasse - etageejendomme og lignende - fordi der er forskel på kravene afhængigt af belastningsklassen.

Vådzone - fugtigzone

Man skal også være opmærksom på, om der er tale om vådzone eller fugtig zone, fordi der også er her er forskel på kravene.

Husk at gulv altid er vådzone, og at også vægge i små vådrum, dvs. mindre end 3,25 m2 eller smallere end 1,3 m, er vådzone i hele badeværelset.

Vandtætning

Jf. bygningsreglementet (BR 10) skal gulv og vægge i badeværelser være vandtætte. Det gælder også samlinger, gennemføringer af rør mv.

Traditionelt har man regnet med at konstruktioner udført af uorganiske materialer - fx beton eller murværk - var vandtætte i sig selv, blot de blev forsynet med en vandafvisende overflade, fx fliser.

For beton er det korrekt, forudsat at der anvendes beton i god kvalitet og med en tykkelse på mindst 60 mm.

Murværk og letbeton er derimod vandsugende, og der skal derfor normalt udføres en vandtæt overflade, for at gøre konstruktionen vandtæt overfor daglig vandbelastning (normal belastningsklasse).

Lette konstruktioner - dvs. skeletvægge og gulve med pladebeklædning - er fugtfølsomme, og de skal derfor altid udføres med vandtæt overflade i hele vådrummet.

Under Fliser, Pvc og Maling kan du se de mest anvendte metoder til vandtætning.

For yderligere information - se Anvisning 200 og de respektive producenter.

Udluftning / ventilation

Der skal altid være mulighed for både udluftning og tilførsel af frisk luft.

Hvis badeværelset har et vindue, bør man desuden altid sørge for kraftig udluftning efter hvert bad, for at reducere fugtbelastning af overfladerne – og af rummet generelt.

Overflader i brusenicher og omkring badekar bør altid tørres af efter brug - fx med en gummiskraber og en mikrofiberklud.

Ved at fjerne vandet nedsætter man risikoen for skimmelvækst i fuger og hjørner, ligesom man undgår behovet for stærke/sure rengøringsmidler til at fjerne kalk.