Nedrivning/klargøring

Før nedrivningen begynder, bør du sørge for at afskærme andre rum fra arbejdspladsen, så du slipper for de værste støvgener mv.

I de rum hvor der forventes færdsel, oplagring af materialer mv., er det en god ide at beskytte gulvet, fx med kraftigt plastik med en hård masonite plade over. Plastikken bør tapes fast.

Ved nedrivning skal alle installationer fjernes af autoriserede håndværkere, dvs. vvs-installatør og el-installatør.

Det lønner sig at fjerne alt affald fra byggepladsen hurtigst muligt, så arbejdspladsen hele tiden er ryddelig.