Forberedelser

Inden selve opbygningen af vådrummet går i gang, er der mange ting, der skal være styr på. De faktiske forhold skal registreres, der skal udarbejdes et bygbart projekt, og der skal i større eller mindre grad rives ned, før det er muligt at bygge op.

Lejlighed før ombygning

Lejlighed efter ombygning