Forsikringsskader

Ved forsikringsskader opstår der ofte tvivl om, hvad det er nødvendigt at gøre.

Som udgangspunkt vil det skadede blive udbedret, men der vil normalt ikke ske forbedring af konstruktion eller installation.

Du kan fx ikke forvente at få hele gulvet udskiftet og udført efter gældende regler, hvis der har været en rørskade under en mindre del af gulvet.

I den forbindelse er det værd at bemærke, at en konstruktion, som var lovlig på udførelsestidspunktet, normalt vil vedblive med at være lovlig, selvom den måske ikke ville være det efter de nyeste krav og regler.

Reparationer kan derfor normalt udføres med samme metoder som blev anvendt oprindelig.

Ændres konstruktionen derimod så bygningsreglementets regler om væsentlige ombygninger er gældende, kræver udbedring en ændring der overholder nugældende regler.

Hvis der alligevel skal foretages indgreb, er det ofte det en fordel at forbedre konstruktionen, fordi sikkerheden øges betragteligt for en ringe merudgift.