Projektering 

Ved projektering skal det overvejes, hvordan konstruktionerne udformes, så de er lette at udføre på byggepladsen. Der bør i den forbindelse tænkes i processer, dvs. hvordan arbejdsprocesserne kan forløbe efter hinanden, uden at der opstår problemer.

Det bør også overvejes, om det er muligt senere at udføre reparationer. Hvordan kan man fx udføre reparation af huller i gulv eller væg, udskiftning af ventiler eller rensning af afløb.

Er der projekteret med fornøden plads, fx til udskiftning af rør i installationsskakte - jf. ”Er der plads nok?”, Forsikring og Pension og Byg-erfa blad om installationsskakte.

Stil krav

Som bygherre bør du stille krav om at få udleveret monteringsvejledninger og brugsvejledninger for anvendte materialer og installationer, fx vådrumssystem, maling, wc, og vaskemaskine.

De er nyttige at have ved senere vedligehold eller reparation.

Undgå fugtbelastning

Selvom konstruktionerne og overfladerne er beregnet til at modstå påvirkning af vand og fugt, er det en god ide at reducere fugtbelastningen mest muligt. Det reducerer også risikoen for skimmelvækst på overfladerne.

Udsugning i badeværelse

For at sikre at fugtbelastningen ikke bliver for stor, er der nogle gode råd om brugen af badeværelset:

 • Tør overfladerne af, når du har været i bad.                                          
  Derved fjerner du en stor mængde vand/fugt som ellers kommer ud i luften.
  Aftørring begrænser også aflejring af kalkpletter og dermed er der mindre behov for rengøring - herunder anvendelse af meget sure rengøringsmidler - og det tager kun et par minutter om dagen!
 • Undgå så vidt muligt at tørre tøj i badeværelset - og for den sags skyld i boligen generelt.
                                                                                               
 • Der er meget vand i vådt tøj, og det havner alt sammen i luften. Kan det ikke undgås, er det ekstra vigtigt at sørge for god udluftning, så opfugtning og deraf følgende risiko for skimmelvækst undgås.
 • Du skal sikre dig, at ventilationen fungerer korrekt, så den fugtige luft kan fjernes fra badeværelset.                                                                        
  Prøv eventuelt med en simpel papirprøve, hvor du prøver om et stykke papir kan suge sig fast i ventilationskanalens åbning. Kan det ikke det, fungerer ventilationen ikke korrekt, og bør derfor udbedres. 

  Bemærk at ventilationskanaler ikke bør lukkes, og at mekaniske ventilationsanlæg ikke må kunne stoppes helt.