Disponering

Det er vigtigt at fastlægge vådrummets belastningsklasse, inden materialer og konstruktioner vælges.

Hvor der er stor belastning og stilles store krav til kvalitet, er det naturligt at vælge de mest sikre og robuste konstruktioner.
Modsat kan der slækkes på kravene til materialer og konstruktioner, hvis der kun er lille belastning og små krav. Hvis der er tvivl, bør der benyttes højere belastningsklasse og/eller bedre konstruktioner.

Det er ideelt, hvis der er mulighed for at placere vådrummet ved facade, så der kan etableres et vindue - både af hensyn til muligheden for kraftig udluftning og af hensyn til adgang til dagslys.

Ved indeliggende vådrum er det særlig vigtigt at sørge for god ventilation, fx med en fugtstyret ventilator som sikrer, at fugtniveauet i rummet ikke bliver for højt.