Fuger 

Betegnelsen fuge anvendes både for en samling mellem to bygningsdele og for det materiale, samlingen eventuel udfyldes med.

I badeværelser anvendes betegnelsen især til at beskrive fuger, som er udfyldt med et fugemateriale.

Formålet med fugerne er at opdele fladerne og at sikre, at bevægelser mellem bygningsdele indbyrdes - eller mellem bygningsdele og installationsdele - kan optages, uden at der opstår skader/utætheder. 

Fuger er ikke vandtætte

Det er vigtigt at bemærke, at elastiske fuger - og fuger mellem fliser - IKKE kan regnes for at være vandtætte, og vandtætheden i badeværelset må derfor IKKE afhænge af fugernes tæthed! Vandtætheden skal være sikret på anden vis, fx med en vandtætningsmembran.