Drift og vedligehold

  • Det løbende vedligehold af fugemassefuger drejer sig primært om regelmæssigt at tjekke, at alle fuger er intakte og hæfter til begge sider af underlaget.

  • Skimmelvækst på fugemassefuger kan ikke fjernes pga. fugematerialets overfladestruktur. Hvis der er for voldsom misfarvning, må fugen udskiftes

  • Udbedring af fugemassefuger kan kun ske ved udskiftning af den skadede fuge.

  • Ved udskiftning skæres fugen ud – her skal der udvises stor påpasselighed, så man undgår at ødelægge en eventuel bagvedliggende vandtætningsmembran.

  • Inden omfugning bør man undersøge, om producenten foreskriver at der skal primes igen - i nogle tilfælde kan primning ved omfugning virke som glidelag og hindre ordentlig vedhæftning