Kvalitetssikringen bør omfatte

  • Er den leverede fugemasse af korrekt type og farve? 
  • Er fugetværsnittet med korrekt geometri – jf. leverandørens vejledning? 
  • Er der foretaget omhyggelig og korrekt afrensning af fugeflader inden fugningen? 
  • Er der anvendt bundstop? 
  • Er glitning af overfladen foretaget med korrekt glittevæske?