Udførelse

Elastiske fuger udføres som regel som afslutning på montering af installationer og fliser.

Elastiske fuger anvendes i de enkelte tilfælde, hvor fleksible fuger ikke forventes at kunne optage bevægelserne.

For elastiske fuger skal fugebredden være tilpasset den anvendte fugemasse og de forventede bevægelser. Normalt regner man med en bredde på mindst 6 mm og en dybde på ca. 2/3 af bredden.Fugetværsnittet skal helst være rektangulært.

Som hovedregel må fugen kun klæbe på de to – modstående – sider. Det sikrer man ved at montere et fugeunderlag, fx en sliptape, i bunden af fugen inden udfugning.

De flader, der skal fuges, renses omhyggeligt – affedtes – inden fugning. Det kan desuden være nødvendigt at prime for at sikre god vedhæftning.

Det er vigtigt at følge fugemasseproducentens vejledning, også med hensyn til glitning af overfladen efter fugning.

Det kan være en fordel at afdække de kanter/flader, der støder op til fugen med tape inden fugearbejdet går i gang - så der ikke kommer fugemasse på dem.

Ved korrekt udførelse er fugerne fyldt ud og med en glat, ensartet overflade.

Fugen bør udformes, så den er nem at udskifte.