Elastiske fuger

Elastiske fuger anvendes i de enkelte tilfælde hvor fleksible fuger ikke forventes at kunne optage bevægelserne.

Elastiske fuger i vådrum udføres altid som fugemassefuger, normalt på silikonebasis.

Undgå skimmelvækst

Fugemassefuger i vådrum udsættes for vand og høj relativ luftfugtighed, og der kommer derfor ofte skimmelvækst på overfladen.

For at undgå dette anvendes der fugemassefuger tilsat skimmelhindrende midler - fungicider.

Fugemassefuger bør generelt anvendes efter de retningslinjer som udgives af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd – www.fugebranchen.dk