Drift og vedligehold

Det løbende vedligehold af fleksible mørtelfuger drejer sig primært om regelmæssigt at tjekke, at alle fuger er intakte og at foretage udbedring, når de ikke er.