Kvalitetssikringen bør omfatte

  • Er den leverede fugemasse af korrekt type og farve? 
  • Er blandingsforholdet mellem pulver og vand overholdt - for meget vand kan medføre øget risiko for revnedannelse i mørtlen, og for lidt vand kan gøre mørtlen tung at arbejde med.