Fleksible mørtelfuger

Fleksible mørtelfuger er cementbaserede, og er tilsat mindre mængder kunststof.

Fugerne kan kun optage meget små deformationer.  

Fleksible mørtelfuger kan anvendes mellem fliser og mellem bygningsdele, hvor der kun forventes små bevægelser. 

I baderum, som er udført korrekt, vil der som regel ikke forekomme større bevægelser, og der kan derfor som hovedregel anvendes fleksible mørtelfuger.