Drift og vedligehold af betondæk:

  • Hold især øje med tilslutninger til andre bygningsdele, fx vægge, og rørgennemføringer.

    Er der revnedannelser i fuger eller fliser?

  • Hold især øje med områderne omkring gulvafløb og rørgennemføringer.

             Er der tegn på opfugtning af lofter i underliggende rum?