Krav og regler

Udstøbning af betondæk på træbjælkelag er den mest anvendte fremgangsmåde, når der skal etableres nye badeværelser i eksisterende ejendomme.

Udstøbning på træbjælkelag kan bruges både i lav belastningsklasse og normal belastningsklasse.

Det er en forudsætning, at der anvendes et vandtætningssystem med dokumenterede egenskaber. Konstruktionstypen har været anvendt ved etablering af badeværelser i mange år, og optræder derfor både ved nyetablering af badeværelser og ved renovering.

Ved renovering - se under ”Eksisterende betondæk”.

Ved nyetablering skal retningslinjerne i Anvisning 200 følges.

Bjælkelaget skal kontrolleres

Før arbejdet igangsættes, skal det eksisterende gulv fjernes og bjælkelaget inspiceres/vurderes af den professionelle rådgiver.


Sokkel uden overlæg

Det videre forløb afhænger dels af udfaldet af vurderingen, dels af rummets størrelse.

Hvis vurderingen er, at bjælkelaget er tilstrækkeligt stærkt og stabilt, kan arbejdet igangsættes, hvis gulvet er under 6 m2.

Hvis gulvet vurderes for svagt, eller det er over 6 m2, skal bæreevnen eftervises ved beregning, og om nødvendigt må bjælkelaget forstærkes eller udskiftes.


Flise knækket pga. problemer med bjælkelaget

Afløb og rørgennemføringer

Der stilles desuden krav om:
  • Gulvafløb skal placeres mindst 40 mm fra træbjælker

  • Der må ikke udføres rørgennemføringer i gulvet i de mest vandbelastede områder, dvs. i og omkring bruseniche og badekar

  • I etageejendomme skal der anvendes gulvafløb beregnet til brug sammen med vandtætningsmembran

  • Gulvafløb skal passe til den valgte gulvbelægning

  • GODE VÅDRUM anbefaler, at der altid anvendes VA-godkendte afløb – så er der sikkerhed for at alle danske krav til gulvafløbet er opfyldt