Udførelse

Støbeunderlag - fx 

  • krydsfiner nedfældet mellem bjælkerne - så pladerne flugter bjælkernes overside

  • krydsfiner lagt ovenpå bjælkerne

  • støbebatts nedlagt på indskuddet - efter at det eksisterende indskudsler er fjernet - så isoleringen flugter bjælkernes overside

  • særlige trapezplader lagt ovenpå bjælkerne

Den laveste byggehøjde opnås ved at benytte et støbeunderlag, som flugter med bjælkernes overside. Det er normalt ønskværdigt for at minimere det trin op i badeværelset, der altid bliver ved konstruktionsopbygning med beton på bjælkelag. 

Støbedug

For støbeunderlag af krydsfiner eller støbebatts udlægges et stykke diffusionsåbent materiale - fx geotekstil -  for at hindre, at støbevand eller betonslam trænger ned i underlaget.

Revnearmering

Der skal anvendes revnearmering af Ø6 mm rundstål pr. 100  mm i begge retninger. Armeringen skal jordforbindes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.
Hvis der skal installeres gulvvarme, bindes varmeslangerne fast til armeringen.
 

Opkant

Hvis der skal etableres nye vægge, bør der for at øge sikkerheden, støbes en opkant under de nye vægge samtidig med udstøbningen af gulvet. Armeringen bøjes i givet fald op i opkanten. Fordelen er, at den sårbare overgang mellem gulv og vægge bliver hævet over gulvet, hvor der er størst vandpåvirkning.

Betonstyrke

For at opnå vandtæthed af selve betonen anvendes beton med en styrke på 20 MPa (beton 20), som støbes i en tykkelse på mindst 60 mm. Dette er typisk tykkelsen ved gulvafløbet, og der må altså regnes med lidt større tykkelse andre steder pga. faldet på gulvet.
 
Faldet kan udføres direkte i betonen ved udstøbningen eller i et afretningslag, som pålægges efterfølgende - men så bliver gulvet tykkere og trinnet ind til rummet større.

Trapezplader

For udførelse af støbte gulve på trapezplader henvises til leverandørens MK-godkendelse.
 
Trapezplader skal trækkes lidt tilbage fra væggene for, at der ikke skal opstå to vandtætte lag.
Alternativt anvendes trapezplader, der er perforerede i "bølgedalene".
 

Specialløsninger

Der kan støbes i 45 mm tykkelse med en specialbeton mod, at der til gengæld altid skal anvendes vandtætningsmembran på betonen, da betonen ikke regnes vandtæt i sig selv i denne tykkelse.

Også andre leverandører har godkendelser på udstøbninger med hurtigthærdnende specialbeton i 45 mm tykkelse - under forudsætning af, at der anvendes vandtætningsmembran også i lav belastningsklasse.