Beton på træbjælkelag 

Når du skal bygge et vådrum, skal en række grundlæggende forhold afklares: 

·         Statik
·         Konstruktionshøjder
·         Udførelse
 
Udstøbning af betondæk på træbjælkelag er den mest anvendte fremgangsmåde, når der skal etableres nye badeværelser i eksisterende ejendomme.
  

Statistik

Den eksisterende ejendom med træbjælkelag kan være af varierende beskaffenhed. Derfor du bør få eftervist statisk, om de eksisterende konstruktioner kan optage de nye belastninger.
I forbindelse med udstøbningen af det nye vådrumsdæk, tilføjer man en stor egenvægt til bygningens eksisterende konstruktioner, der kan medføre sætningsskader.
 

Konstruktionshøjder

Når du vælger at benytte et betondæk, er du sikker på et tæt og stabilt underlag for dit vådrum. Men en betonkonstruktion fylder en del, da der skal være et vist dæklag på armeringen, og derudover vil evt. gulvvarmeslanger yderligere øge konstruktionshøjderne.
For at imødekomme kravet om niveaufri adgang til vådrummet, kan det være nødvendigt, at du skal ombygge eksisterende dækkonstruktioner.
 

Udførelse og økonomi

Når man udstøber betondæk, indbygges der fugt i konstruktionerne, som øger udførelsestiden, da konstruktionerne skal udtørre, inden næste arbejdsproces igangsættes.
Dette betyder, at selve udførelsestiden kan være noget længere end ved en let konstruktion.
Både vægt og fugtindholdet medfører, at den tunge løsning typisk er dyrere end en let løsning.
 

Levetid

Overordnet set er levetiden for et tungt vådrum længere end for et let.