Drift og vedligehold af lette gulve: 

  • Hold især øje med tilslutninger til andre bygningsdele, fx vægge og rørgennemføringer.
    Er der revnedannelser i fuger eller fliser?

  • Hold især øje med områderne omkring gulvafløb og rørgennemføringer
    Er der tegn på revnedannelser omkring gulvafløb?

  • Er der tegn på opfugtning af lofter i underliggende rum?

                                                                                    
.