Krav og regler

Lette gulvkonstruktioner må kun anvendes, når der er mulighed for inspektion nedefra, fx en underliggende etage eller en kælder.

Anvendelse af lette konstruktioner er betinget af en række krav med hensyn til plademateriale, pladetykkelse og understøtningsafstand. Generelt er der større krav til stivheden af gulve, hvor der ønskes anvendt fliser, end til gulve med vinyl. 

Gulvafløb skal være egnet til brug med lette gulvkonstruktioner, fx med flange, der skrues fast i undergulvet.

 • Underlaget
  Hvis der fx ønskes anvendt flisegulve på en let konstruktion, skal gulvet udføres af mindst 18 mm tyk krydsfiner udlagt på bjælker med en indbyrdes afstand på højst 300 mm.

  På gamle træbjælkelag vil anvendelse af lette gulvkonstruktioner derfor
  normalt kræve ændringer i bjælkelaget fx udlægning af strøer med fald
  mod afløb ovenpå det gamle bjælkelag.            

 • Vandtætte plader
  Hvis der skal udføres en let gulvkonstruktion, skal der i normal belastningsklasse som hovedregel anvendes vandtætte plader på bjælkelaget, jf. Anvisning 200.

  Man kan godt opbygge en let gulvkonstruktion uden den vandtætte plade, men kun i badeværelser i lav belastningsklasse – dvs. enfamiliehuse, sommerhuse og lignende.
   
  Vandtætte plader skal være MK-godkendte til formålet. 

  Der findes i dag kun MK-godkendte plader af polystyren, og de kræver alle en fuld understøtning af krydsfiner, og en supplerende tætning med MK-godkendt flisesystem. Yderligere oplysninger findes på www.etadanmark.dk 
 • Vandtæt lag
  Der må normalt kun være ét vandtæt lag i lette gulve for, at eventuelle utætheder hurtigt kan konstateres i underliggende rum.

 • Undtaget fra dette krav er dog konstruktioner hvor to vandtætte lag ligger umiddelbart ovenpå hinanden, fx en vandtætningsmembran på en vandtæt plade, eller hvor der mellem de vandtætte lag kun er uorganiske materialer.

  Samtidig skal det sikres, at eventuelt vand mellem de to vandtætte lag  ikke spreder sig til tilstødende vægge.
   
 • To vandtætte lag - og specialafløb med dobbeltflange
  GODE VÅDRUM anbefaler, at man i lette gulvkonstruktioner opbygger en konstruktion med dobbelttætning.

  En konstruktion med dobbeltmembran kan fx opbygges på krydsfinerunderlag med en membran af EPDM-dug - en præfabrikeret tagdug - som afsluttes i et specialafløb - et gulvafløb med en tilhørende forhøjelse, så der er to flanger til membraner.

  Membranen fastgøres med klemring til den nederste flange.

  Oven på den nederste membran udlægges en fiberbeton, som afsluttes med enten flisebelægning eller en pvc-belægning.

  Uanset gulvbelægning sikres vandtætheden ved, at det vandtætte lag - dvs. klinker + vandtætningssystem eller pvc-belægningen - afsluttes korrekt til den øverste flange i specialafløbet.

  På denne måde er der to vandtætte lag, begge med mulighed for afledning af vand til gulvafløb.

 • Gulvvarme
  Anvendelse af lette gulve med gulvvarme i badeværelser skal projekteres omhyggeligt. Normalt kræver det brug af et glidelag og et afretningslag. Der findes et enkelt let gulvsystem, som har MK-godkendelse - her føres varmeslangerne i gulvvarmeplader.

Inden arbejdet igangsætte,s skal bygningen være lukket og varmeanlægget i gang. Fugtindholdet i bjælker og plader skal være under 13 % i gennemsnit, og ingen enkeltværdier må være over 15 %.

Vær opmærksom på, at ved nye bjælker tager det meget lang tid, før fugtindholdet når tilstrækkeligt langt ned.