Kvalitetssikringen bør omfatte:

  • Er det eksisterende træbjælkelag undersøgt og vurderet at have tilstrækkelig bærevne og stivhed? 
  • Er bjælkelaget forstærket eller suppleret - fx med 300 mm afstand mellem bjælkerne - så underlag kan monteres stabilt? 
  • Er underlag udlagt med korrekt fald mod afløb? 
  • Er leverede plader af korrekt type og tykkelse? 
  • Er afløb VA godkendt og fastskruet stabilt til pladebeklædningen, jf. Anvisning 200? 
  • Er rørgennemføringer holdt væk fra bruseniche/badekar? 
  • Er der inddækket mod vægge og omkring rørgenemføringer?