Udførelse

 
Underlaget

Når et nyt let gulv i badeværelset skal etableres, begynder man med at forberede underlaget.

 • Først fjernes de eksisterende gulvbrædder, og det vurderes, om det eksisterende bjælkelag har tilstrækkelig bæreevne og stivhed til at bære et nyt badeværelsesgulv.
  Om nødvendigt udføres forstærkninger og/eller udvekslinger for at sikre, at det videre arbejde kan foregå ubesværet, og at bjælkelaget har den korrekte stivhed og understøtningsafstand.
 • Herefter udføres underlaget for pladebelægningen.
  Ofte udføres fald mod afløb i underlaget.
  Faldet kan opbygges ved udlægning af strøer med fald mod afløb - enten med alle strøer i stjerneform ud fra afløbet - eller opbygget som et antal plane flader.

Yderligere information om mulighederne er vist i Anvisning 200 og TRÆ 53 ”Træ i vådrum” (Træinformation).


Underlaget kan også udføres vandret, og i så fald må faldet opbygges senere i et afretningslag.

 • Bemærk, at hvis der anvendes afretningslag til etablering af fald, skal det ske efter at pladen er vandtætnet, fordi MK-godkendelsen af det flisesystem, der skal bruges for at beskytte pladen, kun gælder når vandtætningssystemet påføres direkte på krydsfineren.

 • Pladerne

  Krydsfiner/spånplade monteres på underlaget med lim suppleret med skruer pr. 150 mm i pladekanter og pr. 300 mm i mellemunderstøtn-inger. Med underlag af kileskårne strøer hvor pladen presse ned mod underlaget skal skrueafstanden i mellemunderstøtninger dog reduceres til 200 mm.
   
  Oven på krydsfineren monteres de vandtætte plader.

 • Gulvfliser

  Der skal ved konstruktioner beregnet til fliser udføres inddækning (vandtætning) af rør og overgangen mellem gulv og væg, fx med armeringsstrimmel, der føres mindst 100 mm ud på gulv og mindst 100 mm op ad væg, og som efterfølgende tætnes med flydende vandtætningsmembran. 
   
  Gulvfliser bør være minimum 150 x 150 mm for at udgå for stor punktbelastning, da de vandtætte plader af polystyren ikke er hårde nok til at modstå store belastninger på små områder. Og max 200 x 200 mm for at undgå at fliserne "tander", når de skal lægges med fald.
   

  GODE VÅDRUM anbefaler, at man i lette konstruktioner opbygger en konstruktion med dobbelttætning - som beskrevet under krav og regler.

 • Pvc belægning

  Hvis der skal laves badeværelser med pvc belægning, anbefales det, at lade gulvlæggeren udføre underlaget, dels fordi udførelse af pvc gulve kræver særlig uddannelse, dels fordi der er særlige regler for udførelse af underlaget. Det anbefales, at man vælger et firma tilsluttet Gulvbranchens Vådrumskontrol, idet der er sikkerhed for at disse har den fornødne ekspertise.

Yderligere oplysninger om medlemmer findes på www.gulvbranchen.dk under vådrumskontrol.  

 • Gulvafløb

  Gulvafløb monteres i de fleste tilfælde efter  pladebelægningen.

  Der findes dog et enkelt system med monteringsramme, som monteres før pladebeklædningen.
  Afløbsskålen skrues fast, idet flangen ofte nedfræses så den ligger i plan med pladens overside.

For montering af afløb i MK-godkendte vandtætte plader er monteringen beskrevet i den tilhørende leverandørvejledning.