Plader på træbjælkelag

Når du skal bygge et vådrum skal en række grundlæggende forhold afklares:

·         Statik
·         Konstruktionshøjder
·         Udførelse
 
Lette gulvkonstruktioner må kun anvendes, når der er mulighed for inspektion nedefra, fx fra en underliggende etage eller en kælder.
 
To vandtætte lag - og specialafløb med dobbeltflange
GODE VÅDRUM anbefaler, at man i lette gulvkonstruktioner opbygger en konstruktion med dobbelttætning!
En konstruktion med dobbeltmembran kan fx opbygges på krydsfinerunderlag med en membran af EPDM-dug - en præfabrikeret tagdug - som afsluttes i et specialafløb - et gulvafløb med en tilhørende forhøjelse, så der er to flanger til membraner.
 

Statik

Til forskel fra den mere traditionelle konstruktionsløsning med udstøbning på træbjælkelag, er en let konstruktion enklere at indbygge,  og egenvægten er langt mindre.
Dette betyder, at bygningens eksisterende konstruktioner ikke nødvendigvis skal forstærkes eller understøttes.
 

Konstruktionshøjder

Ved at benytte en let konstruktion kan man minimere konstruktionshøjderne og dermed undgå ombygning af de eksisterende bjælkelag. Når der benyttes el-gulvvarme, er kravet til konstruktionshøjden helt nede på 30-40 mm.
 

Udførelsestid og økonomi

En let konstruktion er hurtigere at udføre og gør typisk konstruktionen billigere end en tung løsning.
 

Levetid

Overordnet set er levetiden for et let vådrum kortere end for et tungt.