Drift og vedligehold af betondæk:

  • Hold især øje med tilslutninger til andre bygningsdele, fx vægge,

    og rørgennemføringer

    Er der revnedannelser i fuger eller fliser?

  •  Hold især øje med områderne omkring gulvafløb og

     rørgennemføringer

     Er der tegn på opfugtning af lofter i underliggende rum?